Internaat 24

Sportinternaat - Internaat met Permanente Openstelling - Internaat Buitengewoon Onderwijs

Foto's

Bekijk hier de foto's van onze halloweenactiviteit!

Bekijk hier alvast enkele  foto's van onze kerstactiviteit!

Nieuw: IPO

IPO 7/7


Vanaf 1 september 2015 zijn we gestart met een Internaat met Permanente Openstelling!

Meer info...


Alvorens een instap in onze voorziening mogelijk is, dient u doorverwezen te zijn vanuit jongerenwelzijn.

De intersectoriale toegangspoort bekijkt je dossier en gaat na of ons hulpverlenersaanbod aansluit bij jouw hulpvraag. Ook kan het dat de jeugdrechter je toevertrouwt aan het IPO.

Voor verdere vragen hieromtrent kan je terecht bij het CLB.

Voor verdere vragen kan u ons steeds telefonisch contacteren.