Internaat 24

Sportinternaat - Internaat met Permanente Openstelling - Internaat Buitengewoon Onderwijs

Foto's

Bekijk hier de foto's van onze halloweenactiviteit!

Bekijk hier alvast enkele  foto's van onze kerstactiviteit!

Nieuw: IPO

IPO 7/7


Vanaf 1 september 2015 zijn we gestart met een Internaat met Permanente Openstelling!

Meer info...


In volgende leefgroepen verblijven jongeren in het IPO 7/7.

Campus Gavere (hoofdzetel)

Nic Nacs

In deze leefgroep zijn er 7 plaatsen voor jongeren met een mentale beperking (OV1 -Type 2 & 4)

Leefgroep 1

In deze leefgroep zijn er 12 plaatsen voor jongeren uit het buitengewoon basisonderwijs met gedrags- en emotionele problemen (BuBaO - Type 3) en met ASS (BuBaO - Type 9)

Leefgroep 3 en 4

In deze leefgroepen zijn er 6 plaatsen voor jongeren uit OV4 met gedrags- en emotionele problemen (OV4 - Type 3) en jongeren met ASS (OV4 - Type 9)
Deze leefgroepen zijn dit schooljaar tijdelijk gehuisvest in de Kasteeldreef 29 te Gavere.