Home

Internaat 24 werd ODISAM (MFC) op 01.09.2023

Meer info ? https://wachtpagina.odisam.be/


Samen onderweg

Niet alleen een huis,

maar ook een thuis.


Een warme plek

om je te ontplooien.


Alleen ben je niet, want

we gaan SAMEN ONDERWEG

Web

M


n

O