Internaat 24

Sportinternaat - Internaat met Permanente Openstelling - Internaat Buitengewoon Onderwijs

Foto's

Bekijk hier de foto's van onze halloweenactiviteit!

Bekijk hier alvast enkele  foto's van onze kerstactiviteit!

Nieuw: IPO

IPO 7/7


Vanaf 1 september 2015 zijn we gestart met een Internaat met Permanente Openstelling!

Meer info...


Het internaat is geopend op schooldagen, van maandag tot vrijdag.

Campus De Kaai

Hier kunnen 12 jongeren verblijven uit het buitengewoon basisonderwijs. Deze jongeren lopen school in de buitengewone basisschool de Veerboot.

Campus Gavere (hoofdzetel)

Hier hebben we 2 leefgroepen. 

Nic Nacs

In deze leefgroep verblijven jongeren met een mentale beperking (OV1 -Type 2 & 4)
Daarenboven is er in deze leefgroep de mogelijkheid om 7/7 te verblijven - meer info bij IPO 7/7

Leefgroep 3

In deze leefgroep verblijven jongeren met gedrags- en emotionele problemen (OV4 - Type 3) en jongeren met autisme (OV4 - Type 9)
Deze leefgroep is dit schooljaar tijdelijk gehuisvest in de Kasteeldreef 29 te Gavere.

De jongeren van campus Gavere lopen school in de secundaire school voor buitengewoon onderwijs Egmont en Hoorn

De Kaai

De Kaai