Internaat 24

Sportinternaat - Internaat met Permanente Openstelling - Internaat Buitengewoon Onderwijs

Foto's

Bekijk hier de foto's van onze halloweenactiviteit!

Bekijk hier alvast enkele  foto's van onze kerstactiviteit!

Nieuw: IPO

IPO 7/7


Vanaf 1 september 2015 zijn we gestart met een Internaat met Permanente Openstelling!

Meer info...


Het IPO 24 biedt begeleiding aan jongeren vanaf 2,5 jaar. We richten ons hierbij tot kinderen en jongeren van het buitengewoon onderwijs.

Deze jongeren lopen school in de buitengewone basisschool de Veerboot of in de secundaire school voor buitengewoon onderwijs Egmont en Hoorn.

Alvorens een instap in onze voorziening mogelijk is, dient u doorverwezen te zijn vanuit jongerenwelzijn.

De intersectoriale toegangspoort bekijkt je dossier en gaat na of ons hulpverlenersaanbod aansluit bij jouw hulpvraag. Ook kan het dat de jeugdrechter je toevertrouwt aan het IPO.

Voor verdere vragen hieromtrent kan je terecht bij het CLB.

Wij beschikken over 25 permanente plaatsen.

Selecteer één van de submenu's voor meer informatie over ons IPO 7/7