Internaat 24

Sportinternaat - Internaat met Permanente Openstelling - Internaat Buitengewoon Onderwijs

Foto's

Bekijk hier de foto's van onze halloweenactiviteit!

Bekijk hier alvast enkele  foto's van onze kerstactiviteit!

Nieuw: IPO

IPO 7/7


Vanaf 1 september 2015 zijn we gestart met een Internaat met Permanente Openstelling!

Meer info...


Welkom

Het leren samenleven is van essentieel belang in het opvoedingsproces. Op het internaat wordt veel geleerd, geleefd, samengewerkt, gevierd, samen verdriet gedeeld, tegenslagen verwerkt, ruzie gemaakt en vrede gesloten,… zoals in het echte leven.

Ons internaat is een leefgemeenschap, met een open sfeer, waar alles bespreekbaar is en waar oog is voor de individualiteit van de internen. Respect hebben voor elkaar, de begeleiding en het materiaal is een heel belangrijke houding in het internaat. 

Ons hele internaatsteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden. Wij trachten kinderen/jongeren te begrijpen en te helpen zichzelf te ontdekken en te ontplooien.

Terecht verwacht u van ons internaat een goede begeleiding, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Als ouder bent u de belangrijkste persoon in de opvoeding van uw kind.  Samenwerking met ouders is voor ons een héél belangrijk.