InschrijvingInternaat Buitengewoon Onderwijs en SportinternaatWij vragen u om zich telefonisch (09/324.55.10) of per mail (beheerder@internaat24.be) aan te melden.


Van zodra er plaats is, nodigen wij de ouders/voogd en de jongere uit voor een intake gesprek met de beheerder en / of opvoeder.


Inschrijvingen voor het sportinternaat, kunnen rechtstreeks gebeuren bij het sportinternaat (sportinternaat.waregem@g-o.be).


Aarzel niet om ons te contacteren bij verdere vragen.Internaat met Permanente Openstelling (IPO 7/7)Alvorens een instap in onze voorziening mogelijk is, dient u doorverwezen te zijn vanuit jongerenwelzijn.


De intersectorale toegangspoort bekijkt je dossier en gaat na of ons hulpverlenersaanbod aansluit bij jouw hulpvraag. Ook kan het dat de jeugdrechter je toevertrouwt aan het IPO.


Voor verdere vragen hieromtrent kan je terecht bij het CLB.


Voor verdere vragen kan u ons steeds telefonisch contacteren (09/324.55.10).