Gedragscode Internaat 24Internaat 24

Een internaat/IPO moet een veilige omgeving zijn, waar bewoners, medewerkers en ouders/context zich vrij kunnen bewegen en zich thuis voelen. Normen en waarden vormen daarbij een hulpmiddel.

Een veilige sfeer is een voorwaarde voor bewoners en medewerkers om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Copyright © All Rights Reserved by Internaat 24

WebM: Ys