Internaat Buitengewoon Onderwijs

Internaat 24Het leren samenleven is van essentieel belang in het opvoedingsproces. Op het internaat wordt veel geleerd, geleefd, samengewerkt, gevierd, samen verdriet gedeeld, tegenslagen verwerkt, ruzie gemaakt en vrede gesloten,… zoals in het echte leven.


Ons internaat is een leefgemeenschap, met een open sfeer, waar alles bespreekbaar is en waar oog is voor de individualiteit van de internen. Respect hebben voor elkaar, de begeleiding en het materiaal is een heel belangrijke houding in het internaat.


Ons hele internaatsteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden. Wij trachten kinderen/jongeren te begrijpen en te helpen zichzelf te ontdekken en te ontplooien.


Terecht verwacht u van ons internaat een goede begeleiding, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.


Als ouder bent u de belangrijkste persoon in de opvoeding van uw kind.  Samenwerking met ouders is voor ons héél belangrijk.


Het internaat is open op schooldagen.

We werken samen met de school Bubao de Veerboot en de school Egmont en Hoorn.

Jongeren lager onderwijs verblijven in de afdeling in Tielt, jongeren secundair onderwijs verblijven in de afdeling in Ronse.


In de afdeling Tielt hebben we 2 leefgroepen nl. de beste vrienden en de pappenheimers.

In de afdeling Ronse hebben we ook 2 leefgroepen nl de valken (voor leerlingen OV4) en de koala's (voor leerlingen OV1).

Copyright © All Rights Reserved by Internaat 24

WebM: Ys